Murumbis At Last Alba By Biscuit

Murumbis At Last Alba By Biscuit och Murumbis Amaziah Shumba By Biscuit har i helgen gått sina första viltspår. Båda var spårnoga med ett bra tempo och trevlig inställning till klöven.
Biscuit placerade sig som 2:a bästa tik på den Nationella utställningen i Västerås. Tack till Anna Thorsjö som ställde Bisse så bra!