basco-sno1

Basco har inte förstått att man kan ej gå på snön